update.bg

Получаване на британски паспорт

 

GoodArt

Г-н Рекалийски, нека да поговорим за процедурата по получаване на британски паспорт. Темата вълнува повече сънародниците ни, които са от по-дълго време в ЮК, но е добре да се знае и от новопристигналите.   
 
За да се сдобиете с паспорт, трябва си извадите натурализация, за която държавната такса е £1236. В края на 2015 промениха закона. Преди беше, че можеше да се извади директно натурализация, а сега се минава през процедурата да се изкара citizen permit. Това е една синя карта. За да я получите, ще ви направят одит за пет години назад, за да се установи, че легално сте пребивавали в тази страна, че сте работили, плащали сте си данъците и осигуровките. Попълват се много подробни апликационни форми, които се придружават със съответните доказателствени документи.
Можете да си подготвите този пакет с документи сами, може да се обърнете към Nationality Checking Service (NCS), или към (счетоводна) фирма, която да ви окаже помощ.
Много важно е да не сте вземали помощи! Имам предвид house benefit, incapacity benefit или jobseeker allowance.

Вземането на помощи препятствие ли се явява?
Да!
Единствено безвредни са Child and Working Tax Credits. Те не играят негативна роля, защото се дават на работещи лица, докато предишните, които изброих се дават на крайно нуждаещите безработни. Помощите са за хора, които едва свързват двата края и на такива паспорти не се дават. Това го приеха преди 2-3 години.

Деца, родени в ЮК получават ли автоматично британски паспорт?
Например един родител (независимо дали е жената или мъжът) очаква дете. Ако той е живял в страната 5 години до преди раждането на детето, то има правото веднага да кандидатства за английски паспорт. Така родителят спестява над хиляда паунда и още 5 години чакане. Детето става автоматично английски гражданин.
Много важно е да се знае, че вземането на house benefit може да попречи и за поколения напред, защото ако бащата или майката са вземали house benefit, на детето няма да му дадат британски паспорт.
Получава се така, че родителите пречат не само на себе си, а и на децата си. Затова е хубаво да се обмисли, преди да се вземат помощи. Моят съвет е house benefit да се взема когато човек наистина е крайно нуждаещ се. Ние в никакъв случай не казваме, че не трябва да се вземат, но нека това да става само при нужда.

Можете ли да ни разкажете случай от вашата практика, който да илюстрира тази ситуация?
British PassportИмах клиент, който в един период беше вземал house benefit, макар и за съвсем кратко. Тогава му е бил тежък период – учил е в университет, но му спират  студентския заем и той изпада в много трудно финансово състояние. Тогава за 4-5 месеца е вземал house benefit, докато си стъпи на краката да може да си плаща наема. После започна втора работа, след това трета. Финансовото му състояние се оправя. В момента той кандидатства за resident permit и очакваме да кажат дали ще му го дадат.  
По принцип ако сте вземали помощи за по-малко от 6 месеца, би трябвало да не повлияе негативно. При повече от 6 месеца най-вероятно ще ви отхвърлят и трябва да започнете да броите наново пет години от датата на спирането на помощите.

Коментари

Коментар(а)