update.bg

Не било момче с кола, а дамаджана, даже Дама Жана и Дама Жоана!

Докато пишех вчерашната статия за професиите, окончаващи на -boy (момче), някои от които отдавна вече не съществуват (вж. статията Защо да сме весели колкото момчето, доставящо пясък и могат ли да ни глобят, ако се изхрачим на улицата?), се сетих за carboy – една коварна за превод дума, особено в контекста на споменатата статия. Това са хлъзгави подводни камъни, които лесно могат да ни объркат, затова е добра идея винаги да се прави справка с речник, дори и при уж очевидни неща.

GoodArt

Carboy може лесно да заблуди, че е комбинация от car+boy и да се мисли за превод като шофьор или каруцар. Значението обаче е съвсем друго. Carboy е дамаджана, голям химически съд, подобен на стъклена бутилка, в който се съхраняват киселини. Обемът на carboy е 5-16 галона, което се равнява на 20-60 литра.

Carboy може да се използва и в съвременния дизайн като съд, в който да се засаждат растения.

Как се стига до това недоразумение?

Думата carboy навлиза в английски от персийските езици, където означава голяма кана и се произнася „карбаа“. Тази непонятна за английското ухо дума лесно била уподобена на по-познатите car и boy. Аналогично в западноевропейските езици е навлязла думата дамаджана. Това бил съд, внесен от далечния персийски град Дамджан. Французите възприемат съда и наименованието му, но то им звучи близко до тяхното „Дама Жана“ (dame Jeanne), затова и остава така и преминава в английски, испански, португалски и дори български. На англичаните странната френска дума demijohn [demi’dƷo:n] им звучало като  „превод“ от французки – „Лейди Джейн“.  На испанците и португалците съответно им звучало като „Дама Хуана“ (damajuana)  и „Дама Жоана“ (damajoana).

Колкото до град Дамджан, днес той се намира на територията на Иран, недалече от Каспийско море. Името му може да се преведе като „град на мъдреците“ и има население около 50 хиляди души.

Статията написа Дани Хау, Преводачески услуги24 Info

15 февруари 2018

Коментари

Коментар(а)