update.bg

Луна „без курс” през август – Българско време

Луна

Луна „без курс“

GoodArt

2.08, вторник    от 3,44ч  до  4,12ч                                         трае 26 минути

4.08, четвъртък   от 7,13ч до 10,34ч                                      3 часа и 21 минути

6.08, събота    от 6,20ч до 19,56ч                                          13 часа и 36 минути

8.08, понеделник    от 20,41ч до 9.08, вторник – 7,51ч        11часа

11.08, четвъртък     от 9,10ч до 20,24ч                                  11 часа и 14 мин

13.03, събота           от 20,37 ч до 14.08, неделя – 7,11ч      10 часа и 34 мин

16.08, вторник     от 5,45ч до 14,52ч                                      9 часа и 7 мин

18.08, четвъртък    от 12,27ч  до 19,34ч                                7 часа и 7 мин

20.08, събота     от 15,21ч до 22,18ч                                      6 часа и 57 мин 

22.08, понеделник  от 14,48ч до 23.08, събота в 0,19ч         9 часа и 27 мин

24.08, сряда  от 22,38ч до 25.08, понеделник в 2,40ч           4 часа и 2 мин

27.08,  събота     от 3,10ч до 6,06ч                                          2 часа и 36 мин

29.08, понеделеник,     от  9,23ч до 11,10ч                             1 час и 47 мин

31.08, сряда,     от 7,20ч до 18,22ч                                         11часа и 2 мин.

Анели

Коментари

Коментар(а)