Английски Институции

Име Телефон Сайт
Construction Industry Scheme (CIS) 0300 200 3210
Общи справки за Universal Credit 0345 6000 723
Общи справки за Tax Credits 0345 300 3900 www.gov.uk
Общи справки за Child Benefit 0300 200 3100 www.online.hmrc.gov.uk
National Insurance 0345 600 0643
Citizen Advice Bureau www.citizensadvice.org.uk
Телефон на NHS за консултации със здравно лице 111
Ако сте жертва на домашно насилие 0808 2000 247
Регистрация като самонаето лице (self-employed) 0300 200 3504 www.gov.uk/new-business-register-for-tax
Общи справки за наети лица (employed) 0300 200 3300
Подаване и попълване на форми за Self Assessment 0300 200 3310