update.bg

Ако престанете да отбелязвате някого за човек, по-добре го изпратете в Ковънтри (Sent to Coventry)

 

GoodArt

Danni’s Word Of The Day, November 8, 2016: sent to Coventry 

Sent to Coventry означава буквално „изпратен в Ковънтри“, но дали същото се има предвид в идиоматичния контекст? Това е един от малкото изрази, добили популярност извън региона си и навлезли в употреба в цялата страна.

Преди да отговоря на въпроса защо „изпращането“ е точно в Ковънтри, нека да преведа израза. Sent to Coventry означава, че нарочно пренебрегвам някого, игнорирам го, не му говоря, избягвам компанията му, за мен той не съществува. Хората, изпратени в Ковънтри са невидими, не ги чувам, не ме интересуват. 

Защо точно Ковънтри, а не другаде,  при положени, че когато изразът е добил популярност, Ковънтри е било малко градче в Уорикшър. Обърнете внимание на правописа на английски – Warwickshire.  Откъде се появява цялото това внимание? 

Вероятно обяснение N 1: Защото през Гражданската война (17в.) парламентаристите, начело с Оливър Кромуъл изпращали роялистите (поддръжниците на краля) на нещо като заточение в Ковънтри, където местните се държали към тях по описания от мен по-горе начин, игнорирайки ги напълно. Причината била ясна, местните били поддръжници на Кромуъл. Градчето било добре укрепено със стени, а 80% от населението му било монаси и монахини, които дали обет, че няма да разговарят с роялистите.

Вероятно обяснение N 2: Съществува теория, че sending somebody to Coventry е евфемистичен начин (вижте статията ми „Евфемизми“) да се каже, че някой ще бъде изпратен на бесилото; а то по времето на Хенри III се намирало извън града и представлявало дърво, наречено „ковън-трии” –  covin-tree (доста близко по звучене до Ковънтри). 

Covin-trees били дървета, пред домовете на шотландските благородници, където те обикновено се срещали с хората, които искали да говорят с тях. Така covin-tree означава също „място за среща“, но вероятно и „дърво за бесене“, затова ако някой бивал изпратен на covin-tree, придобило значение, че е изпратен да бъде обесен.

24  Info, 8 ноември 2016
Статията написа за вас Дани Хау, Преводачески услуги

 

Коментари

Коментар(а)